Felszámolások  és végelszámolások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lenti táblázat elején található egyszerűsített felszámolások bejelölésével megjeleníthető a 2012. március 1. utáni kérelem alapján indult azon felszámolási eljárásaink listája, melyek esetében a Cstv. 63/B. §-a szerint egyszerűsített felszámolást kívánunk kezdeményezni.

Kérjük, hogy amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van bármely adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül jelentsék be felszámoló szervezetünk részére.

A Cstv. szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének c) pontja alapján kérjük, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül jelentse be a részünkre.

Letöltések és dokumentumok